หลัก 6 อ. สุขภาพดีง่ายๆ แค่ทำตามนี้

เมื่อเรามีสุขภาพที่ดี เราก็สามารถทำงานหรือทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้สุขภาพจิตของเราดีด้วย เพราะเมื่อเราไม่เจ็บป่วย เราก็ไม่ต้องกังวลว่างานหรือกิจกรรมที่ทำอยู่จะสะดุดหรือเกิดอาการเจ็บป่วยจนส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ เพราะฉะนั้นมันคงดีกว่าถ้าคุณนั้นจะดูแลตัวเองให้ดี เพื่อจะได้ดำเนินชีวิตตามปกติต่อไป อ่านเพิ่มเติม “หลัก 6 อ. สุขภาพดีง่ายๆ แค่ทำตามนี้”